Cửa đi mở trượt hệ 95 PMA Platinum

Cửa trượt PMA Platinum hệ 95 hay còn gọi là cửa lùa, được lắp đặt vận hành trên hệ thống ray trên và ray dưới, ray dưới được lắp đặt bánh xe dẫn hướng và chịu lực, ray trên được lắp bánh xe và phụ kiện của trượt. Thường sử dụng ray 2 hoặc ray 3 và có thể lắp từ 2 đến 4 hoặc nhiều hơn theo số chẵn, tùy vào không gian và lựa chọn giải pháp lắp đặt.